13 Ιουνίου 2019

πατέρας

ΠΑΤΕΡΑΣ! Μια λέξη με χίλια νοήματα, που ορίζει και καθορίζει εκατοντάδες πτυχές διαφορετικών ιδιοτήτων, οι οποίες διευρύνονται σε πολυδιάστατη ουσία δραστηριοτήτων, και καταλήγουν πάλι σε μια λέξη: γονιός. Ως άτομο, […]