Μέθοδοι Παρέμβασης

Το πρόγραμμα παρέμβασης καταρτίζεται από τους εξειδικευμένους θεραπευτές του Κέντρου «παιδανάπτυξη»


Είναι αποτέλεσμα λεπτομερούς σχεδιασμού, εξατομικευμένο για κάθε παιδί ως προς τη μεθοδολογία, την επιλογή θεραπευτικών τεχνικών, το ρυθμό εξέλιξης και την πρακτική εφαρμογή. Οι μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι προσαρμόζονται σε μια τακτική προσέγγισης, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τις ευαισθησίες του παιδιού.

Παράλληλα ο θεραπευτής βρίσκεται κατά τη διάρκεια της παρέμβασης σε συνεχή και στενή συνεργασία τόσο με το άμεσα οικογενειακό όσο και με το σχολικό πλαίσιο, στο οποίο φοιτά το παιδί (κλινική παρατήρηση εντός σχολικού χώρου, ερωτηματολόγια για εκπαιδευτικούς κ.α.). Η χρονική διάρκεια της παρέμβασης ποικίλει ανά περίπτωση και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, κυρίως όμως από το βαθμό της διαταραχής.
Ακολουθούν ονομαστικά κάποιες από τις πιο σύγχρονες ερευνητικά τεκμηριωμένες θεραπευτικές μεθόδους, που παρέχονται στο χώρο μας:
• PECS
• MAKATON
• Phonem Touch and Say
• MFT (Mυολειτουργική Θεραπεία)
• Λογοθεραπευτικό Μασάζ (μέθοδος Σ. Πακόμοβα)
• M.O.R.E.
• TEACCH
• ABA
• Μέθοδος Floortime (μοντέλο DIR)
• Lidcombe
• PALIN PCI
• Δεξιότητες Επικοινωνίας για την Κατάκτηση Αυτονομίας
• Padovan (Μέθοδος Νευρολειτουργικής Αναδιοργάνωσης)
• Εντατική Αλληλεπίδραση
• Social Stories
• Λειτουργική Ανάλυση Συμπεριφοράς
• The Scerts Model
• Mέθοδος Μαυρομάτη
• Ειδικό Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Παρέμβασης για την Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών ή Δυσλεξίας – ΑΘΗΝΑ
• Portage